tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Must not: Pennsylvania Dutch
You dersent go swimming in the pond when there's ice on it.
viết bởi Tanya W of PA 21 Tháng ba, 2005