tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
A mixture of piss and cactus milk
"I was sooo thirsty I had to make a desert cocktail!"
viết bởi Montizzelle 02 Tháng mười một, 2013