tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
The armenian last name meaning a camel.
Did you see devejian he jacks off to camel porn.
viết bởi Danny Walsh 30 Tháng tám, 2007

Words related to devejian

armenia armenian beastiality camel last names