tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
geek jargon: short for 'developer'
Coder: I'm such a baller php devel.
viết bởi BerkeleyBoi 16 Tháng sáu, 2011