tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
The process of developing a process
I help people gain developmentation of muscle structure.
viết bởi chrisgreat 05 Tháng tư, 2009