tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
v. increase in quality
yo, let's develup that loop
viết bởi The Develupa 02 Tháng mười một, 2003