tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
to take more than 5 peoples virginity a year.
dude, you have taken 4 girls virginity, one more and you will be a devirginizer bunny!
viết bởi 82nd-Wolf 26 Tháng sáu, 2008

Words related to devirginizer bunny

bunny devirginzer girls sex virginity