tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
She is a model, the daughter of Rocky Aoki (Benihana restaurant owner) and some German woman
Devon Aoki is a model, just like Cindy Craford.
viết bởi Ashlenian 17 Tháng mười hai, 2004