Top Definition
di·a·dem
n.

1. A crown worn as a sign of royalty.
2. Royal power or dignity.


tr.v. di·a·demed, di·a·dem·ing, di·a·dems


Middle English diademe, from Old French, from Latin diadma, from Greek, band, from diadein, to bind around : dia-, dia- + dein, d-, to bind.
To adorn with or as if with a diadem.

Not so, when diadem'd with rays divine. --Pope.

To terminate the evil, To diadem the right. --R. H. Neale.
viết bởi niz_manc 01 Tháng mười hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×