tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
die in a fire bitch
*pushes person into fire & yells DIAFB!
viết bởi laylayane 15 Tháng tám, 2010