Diaper scald, severe skin irritation and rash caused by the build-up of excessive heat inside a baby's diapers. Diaper scald, the formation of skin eruptions in the form of pimple like, and red rash like areas, on a baby's diaper covered bottom. Diaper scald, (diaper rash).
All of the children wearing diapers at the halfway house, were suffering from severe diaper scald.

Mothers who use traditional cloth diapers on their children often forego the use of rubber pants during extremely hot, dry, or humid days, to avoid inevitable diaper scald.

viết bởi Lorraine Jorgenson. 25 Tháng chín, 2006

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×