tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
to shoplift. Origin: Long Beach, New York
"Dude I don't have enough money for the shirt, I'm going to dibo it."
viết bởi Trickmasterflex 13 Tháng mười, 2007
 
2.
a word which looks like the word "dildo" says the assholes at gilman
there goes dildo
viết bởi julz 17 Tháng tám, 2003