tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
1. Someone that loves penii.
2. A girl that can't see, suck, or fuck enough dicks.
Robin Swanson is a dick fiend.
viết bởi The Frugie 30 Tháng mười hai, 2004