tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Same thing as a sausage fest.
Sausage fest = dick forest
viết bởi Chebis Silons 02 Tháng sáu, 2006
 
2.
A forest full of dick's. Also known as a gay wonderland.
Martin: Hey there's a forest... and its full of dick's!
Richard: So it's a dick forest?
viết bởi iGeordie 24 Tháng một, 2013