tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
the kid you want to blast in his throat
Danny thinks Bobby is a dick huertz.
viết bởi Curtis Thirteen 12 Tháng mười hai, 2010