see preps or preppy
Prep: OMG I SHOP AT AMERICAN EAGLE!
Other: DICKSUCKER!
viết bởi Ka 09 Tháng tám, 2004
A student that once atendent Belen, attends school at belen, or has ever had anything to do with Belen.
Antonym: Columbus guy
Look at those fagot ass dick suckers (translation: look at those students that attend Belen high school)
viết bởi Blah Blee 03 Tháng năm, 2005
Another name for a kiss ass
Frank got promoted because he's a tremendous dick sucker.
#kiss ass #brown noser #sucking up #kissing ass #ass kisser
viết bởi wyomingite99 14 Tháng mười hai, 2014
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×