see preps or preppy
Prep: OMG I SHOP AT AMERICAN EAGLE!
Other: DICKSUCKER!
viết bởi Ka 09 Tháng tám, 2004
A student that once atendent Belen, attends school at belen, or has ever had anything to do with Belen.
Antonym: Columbus guy
Look at those fagot ass dick suckers (translation: look at those students that attend Belen high school)
viết bởi Blah Blee 03 Tháng năm, 2005
A person who acts gay, but they say they not
Hey dude, your a dick sucker
viết bởi Trickster Number 13 02 Tháng bảy, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×