Top Definition
1. a cock blocking friend.

2. a friend who always tries to have sex with the girl your trying to get with.

3. a friend who tries to have sex with your friends.

4. a friend with great sexual impulses.
Nate: man, Morris is suck a dick-friend.

Tye: yeah, he tried to steal my FwB

Nate: he cock blocked me last night...

Morris: hey, whatsup? where's Rachel?

Tye: go f**k yourself.
viết bởi Psychotic Tye 22 Tháng bảy, 2010
A boyfriend that mistreats his girlfriend. He acts like a dick.
Did you see Marton yelling at Lindsey? He's so controlling!

Yeah, he's more of a dickfriend than a boyfriend.
viết bởi PetRaccoon 05 Tháng mười, 2010
a female's fuck buddy who is male.
(While scrolling through Nanci's phone, Jenni sees a photo of a guy she doesn't know)

Jenni: Who's that? Is that your boyfriend?

Nanci: More like my dickfriend...

Jenni: Youuu total slut! Tell me all about it.
viết bởi babybeeks 01 Tháng mười, 2014
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×