tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
it's when a dick you take is so good that it's bomb
Girl 1: "Why don't you just break up with him?"

Girl 2: "Dick2bomb."
viết bởi mojojojosourpuss 02 Tháng mười hai, 2013