tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A man (or woman) who pleasures himself/herself in public.
Oh look, that guy is didily poping himself!
viết bởi alkdjhf 14 Tháng mười một, 2008