Top Definition
This Word Comes From damn And idiot.
You Fucking Didiot! Why Would You Do Such A Stupid Thing?
viết bởi Profe Tonta 21 Tháng một, 2005
Someone who exhibits two times the stupidity of a normal idiot
"Did you see her grade on the last test?"
"Yeah, she got a 4%, she's a didiot"
viết bởi Moo00oo00oo00 15 Tháng tư, 2009
the crossover of being both dumb as fuck and being a complete idiot
bob-whats 10 plus 1

jim-21
bob- you fucking didiot
viết bởi TextileSmartass 15 Tháng mười một, 2014
Some who is dumber than an idiot. Also used for a shortened version of dumber than an idiot.
Those D'idiots! Only someone dumber than an idiot would horseplay while running on the edge of a cliff!
viết bởi chocolatejavgrl14 21 Tháng sáu, 2012
its a person being a dick and a idiot at the same time. cheryls are the original didiot.
erin:"Your such a didiot!"
viết bởi hipopotamus fishy 03 Tháng hai, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×