Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Scottish slang for did not / didn't.
I didnae touch yer fags, ye right cheeky bastard!
viết bởi tpwee 23 Tháng hai, 2009
15 2