tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
the best ever
bitch.. please
viết bởi dietiker 14 Tháng bảy, 2003