tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
15.
a person who is self conscious
Diff says: "Is there anything in my teeth?"
viết bởi DanJuan 19 Tháng tư, 2005