tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
1. a Differential Equation.
2. A college course involving Differential Equations.
I have all this diff eq homework due tomorrow.
viết bởi 5'11"Racer 15 Tháng chín, 2006