Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:
 
1.
Something that is inherently better than another thing
Superb play by Garth, he is different mustard!
viết bởi Schmohawk 27 Tháng sáu, 2008
1 5

Words related to different mustard:

better cool good gravy outstanding