Used as a verb in a threatening tone, can be used to mean "fuck up," "kill," etc...
You fuckin' touch me again and I'll differentiate ya!
#fuck up #kill #destroy #smash #bash
viết bởi Jason McAaron 14 Tháng năm, 2008
Top Definition
to distinguish from similar options
What differentiated this start-up portal was a relationship with urbandictionary.com
#distinguish #differ #difference #distinct #dissimilar #brand #position. unique
viết bởi Alexander Zubatov 17 Tháng ba, 2007
Another word for difference.
J: Wow she looks a lot like her sister.
Y: Yea it's hard to differentiate.

(difficult to see the difference)
#difference #difficult #see #hard #another
viết bởi Rebanex 05 Tháng ba, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×