tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Different things on the Internet, not necessarily pertaining to the Internet, but definitely found on the Internet.
To find a differnet perspective on things go online!
viết bởi brendan83 03 Tháng một, 2010