tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
the process of making it more difficult
Because I make her's life so difficult I done difficultized her life
viết bởi redbranch98 26 Tháng mười một, 2008