tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Australian rip off of Doritos.
I had a bag of digeritos this morning.
viết bởi Derpina1532 01 Tháng một, 2014