tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
"Oh my, she's perfect, she's a beauty, she's a Dilay."
viết bởi AmberLeijten 19 Tháng chín, 2013