Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic:
 
1.
Beauty
"Oh my, she's perfect, she's a beauty, she's a Dilay."
viết bởi AmberLeijten 19 Tháng chín, 2013
9 2