tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Slang for penis. More often used as an insult than literally.
"Stop being a fucking dimbao!"
viết bởi DatShitCray93 23 Tháng bảy, 2012