Top Definition
To Be Many differant emotions. Pretty much meaning your pretty bipolar. You're moods can change at any moment.
Cp: How are you?
GF: Ehh I am kinda dimensional.
Cp: Oh Really?
GF: Yeah Really You freaking Dumbass.
viết bởi Elijah Marie 11 Tháng sáu, 2008
something that is off the hook, an adjective describing something that is cool.
ascics are dimensional.
viết bởi e-diddy. 18 Tháng chín, 2003
Totally sick/ill/etc.
Something really good
His new subwoofers are fuckin dimensional!
That show was dimensional
viết bởi Dave 23 Tháng tám, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×