tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
To be dimiXcore is to be like Dimi, a disgusting wannabe thug.
He's so dimiXcore...
viết bởi sluthookerwhore 06 Tháng ba, 2004