tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A thick Chinese or Japanese person.
"I said fried rice, not boiled rice, dimsalm"
viết bởi Biscuit Boy 06 Tháng tám, 2003