tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a really old pair of tits. preferably large and old tits.
Dolly Parton has mad dinotits.
viết bởi Master of Dinotits. 18 Tháng ba, 2010