tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
to have sex..
(as in, do dip your dick into her flange)
"check out the arse on that!"
"i'd dip it!"
viết bởi MattyB_ 26 Tháng tư, 2006