Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:
 
1.
1-an idiot who thinks they are all high and mighty

2-a preppy cheerleader
1-You're such a dip wafer.

2-You're such a slutty dip wafer.
viết bởi Crescent Moon 19 Tháng bảy, 2004
2 2