tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A guy with 2 penis'
Last night I fucked 2 girls at once because I am diphalic.
viết bởi Dennis Keesee 18 Tháng mười hai, 2002