tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Term for being high on diphenhydramine.
i was so fuckin diphed last night! i swear i saw someone crawling out of a mirror!
viết bởi punk77 03 Tháng mười hai, 2009