tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
To paint using authentic italian paint.
I use dipingere for my paintings all the time.
viết bởi Maggot666 17 Tháng hai, 2005