A satisfying shit with a chew.
Shitting and dipping is a "dipshit."
viết bởi Chew man 1 20 Tháng mười, 2010
the act of being stupid enough to not put oil in your car and let the engine sieze.
billy: cole is a dip shit. he forgot to put oil in his car now the engine is siezed.

tim: wow what a dip shit
viết bởi ohyaaaa 14 Tháng chín, 2009
taking a shit, or pretending to take one, while taking a dip at school or work.
"lets take a fatty dip shit"
"i just took a dip shit, it was very nice"
viết bởi blo-me 11 Tháng một, 2007
someone anoying
people named rory are dipshits
viết bởi strech1 05 Tháng tám, 2011
Being really retarded, when the question or something you did should be easy.
NO, YOU DIP SHIT! 1+1=2, NOT 78!
viết bởi idk, maybe michal jackson 12 Tháng tư, 2011
Taking a dip, while taking a shit
"Johnny took a dip of skoal. While shitting out his lunch" Johnny loves to dipshit
viết bởi thedipshitter 23 Tháng ba, 2012
the unbearable, fiery shit that follows a good dipping session
As good as dipping was today, the dipshit i had when I got home left an odor that can never be erased.
viết bởi victimofdipshit 21 Tháng một, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×