tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a name used when making fun of someone.
You are such a dipsquash for saying that!
viết bởi Fat Mama brains 30 Tháng mười một, 2010