tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
a man whore
'thompson, you're such a dirt tail'
viết bởi FFFFF4 15 Tháng mười hai, 2011