The nickname of night club in Halifax Nova Scotia, called the Dome.
Are we heading to the Dirty Dirty tonight?
viết bởi Melissa MacPherson 27 Tháng tư, 2007
Used when something good/exciting happens or something good/exciting is about to happen.
-When your friend walks in the room... "Dirty dirty! Whats up man?"

-If you just beat your friend in a video game one would say, "Dirty dirty!"

-"Hey dude, you wanna smoke some ganj?" "Dirty Dirty!"
viết bởi Brian "pikachu" Murkman 08 Tháng chín, 2006

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×