tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Carrying a big load a poo in your drawers.
Fly collector. Crap-o-rama. Thick brick. Butt mush. Squish dish. Brown gravy in da pants. Stink and more. Dribble dip. Dirty pants.
viết bởi pugmug 11 Tháng bảy, 2011