tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Boobs;titties;you know where milk comes from
Pervert:''Hey,nice pillows!

Girl:''Fuck you,but thanks.
viết bởi Pretty Grave Kicker 21 Tháng mười hai, 2004