tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Amazing rough sex that is sometimes illegal, but always pleasurable.
Dang! I think I broke the law with that dirty sex last night!
viết bởi C&A productions 10 Tháng tư, 2014