Top Definition
1.) If one believed or believes that something was or is an allusion when in fact it was or is not.
2.) If one dissed someone else’s allusion. E.G. "That allusion sucked!"
3.) If an allusion is used to make fun of someone with or without malicious intent.
"You're like those people in Plato's Allegory of the cave, you fucking troglodyte!"
viết bởi tonk... 04 Tháng tư, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×