tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
a person that loves cats! ^_^
I'm such a disana! Meow!
viết bởi disana 09 Tháng một, 2009

Words related to disana

cats dis love meow poo