tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A very potent bag of skunge,dank,weed,or whatever you call the funk.
I smoked some strait disank wit yo babymama
viết bởi roscoe bugganose 05 Tháng tám, 2006